Catalog Record: Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české : od doby slavného panování císařovny Marie Terezie až do časů J.V. cisaře a krále Františka Josefa I. (1740-1898) | Hathi Trust Digital Library

Navigation


Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české : od doby slavného panování císařovny Marie Terezie až do časů J.V. cisaře a krále Františka Josefa I. (1740-1898) / sepsal Frant. Xav. Kryštůfek.

Main Author: Kryštůfek, Frant. Xav.
Language(s): Czech
Published: V Praze : Cyrillo-methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba, 1898-1899.
Subjects: Czech Republic > Bohemia.
Bohemia (Czech Republic) > Church history > 19th century.
Bohemia (Czech Republic) > Church history > 18th century.
Church history.
Physical Description: 2 volumes : illustrations, portraits, map ; 21 cm.
Locate a Print Version: Find in a library
Search

Catalog Search
Bibliographic search (Title, Author, Subject, ISBN/ISSN, Publisher, Series Title, or Year of Publication) of all HathiTrust items

Experimental Search
Full-text search of a small subset of HathiTrust items

Build & View Custom Collections

Go to Public Collections to browse other people's collections. Items from these collections can be copied into your own private collection.

Create your own Private Collection by searching or browsing to find items of interest and then adding them to a collection.

Full-text searching is available within public or private collections, and within individual items.

Close

Search Tips

Phrase Searching

Use quotes to search an exact phrase: e.g. "occult fiction"

Wildcards

Use * or ? to search for alternate forms of a word. Use * to stand for several characters, and ? for a single character: e.g. optim* will find optimal, optimize or optimum; wom?n will find woman and women.

Boolean Searching

Use AND and OR between words to combine them with Boolean logic: e.g. (heart OR cardiac) AND surgery will find items about heart surgery or cardiac surgery. Boolean terms must be in uppercase.

Close