Ming jing tong pu : Tongzhi gui you ke.

LDR 01241cam a2200337Mi 4500
001 102364144
003 MiAaHDL
005 20180502000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 000720s1874 cc 000 0 chi d
035 ‡asdr-nnc10247517
035 ‡a(NNC)10247517
035 ‡a(OCoLC)841476624
040 ‡aYNH ‡cCUY ‡dZCU
066 ‡c$1
079 ‡aocn214405241
090 ‡a4668 6221 1873
245 0 0 ‡6880-01 ‡aMing jing tong pu : ‡bTongzhi gui you ke.
246 1 ‡6880-02 ‡iShu qian ti: ‡aGe sheng xuan ba tong nian ming jing tong pu
260 ‡6880-03 ‡aJingdu [i.e. Beijing] : ‡bLiu li chang liu jia ke zi pu cheng ban, ‡c[Tongzhi jia xu i.e. 1874]
300 ‡a4 v. (double leaves) in case. ; ‡c26 cm.
500 ‡aDouble leaves, oriental style, in case.
500 ‡aBlockprint.
538 ‡aMode of access: Internet.
650 0 ‡aExaminations ‡zChina ‡vSources.
650 0 ‡aCivil service ‡zChina ‡xExaminations ‡vRegisters.
880 ‡6260-03/$1 ‡a京都 [i.e. 北京] : ‡b琉璃廠六家刻字舖承辦, ‡c[同治甲戌 i.e., 1874]
880 1 ‡6246-02/$1 ‡i書簽题: ‡a各省選拔同年明經通谱
880 0 0 ‡6245-01/$1 ‡a明經通譜 : ‡b同治癸酉科.
CID ‡a102364144
DAT 0 ‡a20130617221023.0 ‡b20180502000000.0
DAT 1 ‡a20180502090622.0 ‡b2018-05-04T18:33:10Z
DAT 2 ‡a2018-05-04T18:00:02Z
CAT ‡aSDR-NNC ‡dUNKNOWN ‡lprepare.pl-004-007
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-nnc10247517 ‡annc1 ‡bSDR ‡cNNC ‡pnnc1.cu05642370 ‡sNNC ‡zv.1-4 ‡110247517
974 ‡bNNC ‡cNNC ‡d20180504 ‡sgoogle ‡unnc1.cu05642370 ‡zv.1-4 ‡y1874 ‡rpd ‡qbib ‡tnon-US bib date1 < 1880