Catalog Record: Trudy Kommissīi po voprosu ob organizat͡sīi zemsko-statisticheskikh ot͡si͡enochnykh izsli͡edovanīĭ (9-20 fevrali͡a 1898 g | HathiTrust Digital Library

Available Indexes

Trudy Kommissīi po voprosu ob organizat͡sīi zemsko-statisticheskikh ot͡si͡enochnykh izsli͡edovanīĭ (9-20 fevrali͡a 1898 g.).

Труды Коммиссіи по вопросу об организаціи земско-статистических оцѣночных изслѣдованій (9-20 февраля 1898 г.).

Tools

Corporate Author: Moskovskoe i͡uridicheskoe obshchestvo.
Language(s): Russian
Published: Moskva : Tovarishchestvo tip. A.I. Mamontova, 1898.
Subjects: Moskovskoe i͡uridicheskoe obshchestvo. > Moskovskoe i͡uridicheskoe obshchestvo. / Kommissīi͡a po voprosu ob organizat͡sīi zemsko-statisticheskikh ot͡si͡enochnykh izsli͡edovanīĭ.
Real property tax > Real property tax / Russia > Real property tax / Russia / History > Real property tax / Russia / History / 19th century.
Land value taxation > Land value taxation / Russia > Land value taxation / Russia / History > Land value taxation / Russia / History / 19th century.
Farms > Farms / Valuation > Farms / Valuation / Russia > Farms / Valuation / Russia / History > Farms / Valuation / Russia / History / 19th century.
Real property > Real property / Valuation > Real property / Valuation / Russia > Real property / Valuation / Russia / History > Real property / Valuation / Russia / History / 19th century.
Note: At head of title: Statisticheskoe otdi͡elenīe I͡Uridicheskago obshchestva, sostoi͡ashchago pri Imperatorskom Moskovskom universiteti͡e.
"Prilozhenīe k tomu vosʹmomu 'Sbornika Pravovedenīi͡a i obshchestvennykh znanīĭ'".
Physical Description: [2], 193 p. ; 26 cm.
Locate a Print Version: Find in a library

Viewability

Item Link Original Source
Full view University of Chicago