Der Römerbrief; eine exegetische Studie

LDR 00530nam a2200181K 4500
001 100434618
003 MiAaHDL
005 20141007000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 870306s1903 gw 00010 ger d
035 ‡asdr-hvd002262503
035 ‡a(OCoLC)15277390
035 ‡a(OCoLC)45630407
040 ‡aOBE ‡cOBE ‡dBHA ‡dMH
100 1 ‡aFeine, Paul, ‡d1859-1933.
245 1 4 ‡aDer Römerbrief; eine exegetische Studie ‡cvon Paul Feine.
260 0 ‡aGöttingen, ‡bVandenhoeck und Ruprecht, ‡c1903.
300 ‡a159 p.
538 ‡aMode of access: Internet.
630 0 0 ‡aBible. ‡pRomans ‡xCriticism, interpretation, etc.
CID ‡a100434618
DAT 0 ‡a20141007154526.0 ‡b20141007000000.0
DAT 1 ‡a20141008090559.0 ‡b2020-04-19T17:35:12Z
DAT 2 ‡a2020-04-19T17:30:02Z
CAT ‡aSDR-HVD ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-003-019
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-hvd002262503 ‡ahvd ‡bSDR ‡cHVD ‡phvd.ah3yqy ‡sHVD ‡1002262503
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20200419 ‡sgoogle ‡uhvd.ah3yqy ‡y1903 ‡rpdus ‡qbib ‡tnon-US bib date1 between 1880 and 1925
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20200419 ‡sgoogle ‡uhvd.ah3yqx ‡y1903 ‡rpdus ‡qbib ‡tnon-US bib date1 between 1880 and 1925