Xing xin ji : 1 juan

LDR 00715cam a2200217ui 4500
001 100368517
003 MiAaHDL
005 20140929000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 980311s1900 cc 000 0 chi d
035 ‡asdr-hvd007734501
035 ‡a(OCoLC)38581028
040 ‡a*YNH* ‡c*YNH* ‡dCStRLIN ‡dMH
100 1 ‡6880-01 ‡aLü, Kun, ‡d1536-1618.
245 1 0 ‡6880-02 ‡aXing xin ji : ‡b1 juan / ‡cLü Kun zhuan.
260 ‡6880-03 ‡a[China] : ‡bQiu shi shu yuan, ‡cQing Guangxu 26 [1900]
300 ‡a1 v.
500 ‡aDouble leaves, oriental style, in case.
500 ‡aBlock print.
538 ‡aMode of access: Internet.
880 ‡6260-03/ ‡a[China] : ‡b求實書院, ‡c清光緖26 [1900]
880 1 0 ‡6245-02/ ‡a省心紀 : ‡b1卷 / ‡c呂坤撰.
880 1 ‡6100-01/ ‡a呂坤, ‡d1536-1618.
CID ‡a100368517
DAT 0 ‡a20140929111536.0 ‡b20140929000000.0
DAT 1 ‡a20140929090602.0 ‡b2020-04-10T17:37:22Z
DAT 2 ‡a2020-04-10T17:30:02Z
CAT ‡aSDR-HVD ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-003-019
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-hvd007734501 ‡ahvd ‡bSDR ‡cHVD ‡phvd.32044068325943 ‡sHVD ‡1007734501
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20200410 ‡sgoogle ‡uhvd.32044068325943 ‡y1900 ‡rpdus ‡qbib ‡tnon-US bib date1 between 1880 and 1925