Gu Tang shi he jie : 12 juan

LDR 00656cam a2200193ui 4500
001 100366213
003 MiAaHDL
005 20140929000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 960731r1900uuuucc 000 0 chi d
035 ‡asdr-hvd007005700
035 ‡a(OCoLC)35167883
040 ‡aMH-HY ‡cMH-HY ‡dCStRLIN ‡dMH
100 1 ‡6880-01 ‡aWang, Yaoqu, ‡dactive 18th century.
245 1 0 ‡6880-02 ‡aGu Tang shi he jie : ‡b12 juan / ‡cWang Yaoqu zhu.
246 1 5 ‡6880-03 ‡aTang shi he jie jian zhu
260 ‡6880-04 ‡a[China] : ‡bSao ye shan fang, ‡cGuangxu 26 [1900]
300 ‡a6 v. (double leaves) in case ; ‡c23 cm.
500 ‡6880-05 ‡aChong jiao ke ben.
538 ‡aMode of access: Internet.
650 0 ‡aChinese poetry ‡yTang dynasty, 618-907.
CID ‡a100366213
DAT 0 ‡a20140929111520.0 ‡b20140929000000.0
DAT 1 ‡a20140929090602.0 ‡b2020-04-17T17:38:15Z
DAT 2 ‡a2020-04-17T17:30:02Z
CAT ‡aSDR-HVD ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-003-019
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-hvd007005700 ‡ahvd ‡bSDR ‡cHVD ‡phvd.32044067835199 ‡sHVD ‡1007005700
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20200417 ‡sgoogle ‡uhvd.32044067835199 ‡y1900 ‡rpdus ‡qbib ‡tnon-US bib date1, date type r between 1881 and 1926