Meng zhai ji : 20 juan, shi yi 1 juan

LDR 01015cam a2200241ui 4500
001 100365735
003 MiAaHDL
005 20140929000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 960508q18751908cc 000 0 chi d
035 ‡asdr-hvd006795952
035 ‡a(OCoLC)34692808
040 ‡aMH-HY ‡cMH-HY ‡dCStRLIN ‡dMH
100 1 ‡6880-01 ‡aYuan, Fu, ‡djin shi 1214.
245 1 0 ‡6880-02 ‡aMeng zhai ji : ‡b20 juan, shi yi 1 juan / ‡cYuan Fu zhuan ; Lao Ge ji ; Sun Xinghua lu.
260 ‡6880-03 ‡a[China] : ‡bGuang ya shu ju, ‡cGuangxu jian [between 1875 and 1908]
300 ‡a5 v.
490 0 ‡6880-04 ‡aWu ying dian ju zhen ban quan shu ; ‡v765-769
500 ‡6880-05 ‡aGuang ya shu ju kan ben.
538 ‡aMode of access: Internet.
880 ‡6500-05/ ‡a廣雅書局刊本.
880 0 ‡6440-04/ ‡a武英殿聚珍板全書 ; ‡v765-769
880 ‡6260-03/ ‡a[China] : ‡b廣雅書局, ‡c光緖間[between 1875 and 1908]
880 1 0 ‡6245-02/ ‡a蒙齋集 : ‡b二〇卷, 拾遺一卷 / ‡c袁甫撰 ; 勞格輯 ; 孫星華錄.
880 1 ‡6100-01/ ‡a袁甫, ‡djin shi 1214.
CID ‡a100365735
DAT 0 ‡a20140929111513.0 ‡b20140929000000.0
DAT 1 ‡a20140929090602.0 ‡b2020-04-11T17:31:36Z
DAT 2 ‡a2020-04-11T17:30:02Z
CAT ‡aSDR-HVD ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-003-019
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-hvd006795952 ‡ahvd ‡bSDR ‡cHVD ‡phvd.32044067794297 ‡sHVD ‡zv.766-772, check holding for v.765 ‡1006795952
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20200411 ‡sgoogle ‡uhvd.32044067794297 ‡zv.766-772, check holding for v.765 ‡y1908 ‡rpdus ‡qbib ‡tnon-US bib date2 between 1880 and 1925