Zhuzi nian pu : [4 juan], [kao yi 4 juan, fu lu]

LDR 01135cam a2200277ua 4500
001 100362935
003 MiAaHDL
005 20140929000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 950413s1883 cc 000 0bchi d
035 ‡asdr-hvd005528639
035 ‡a(OCoLC)32300043
040 ‡aMH-HY ‡cMH-HY ‡dCStRLIN ‡dMH
100 1 ‡6880-01 ‡aWang, Maohong, ‡d1668-1741.
245 1 0 ‡6880-02 ‡aZhuzi nian pu : ‡b[4 juan], [kao yi 4 juan, fu lu] / ‡cWang Maohong zuan ding.
246 3 3 ‡6880-03 ‡aZhu zi nian pu.
260 ‡6880-04 ‡a[China] : ‡bs.n., ‡cGuangxu 9 [1883]
300 ‡a4 v. ; ‡c30 cm.
500 ‡6880-05 ‡a"Yuan qu Ying minzhai tong nian Gusu jiao kan ben chong zi zhi"--Tu Zongying ba.
500 ‡aOn double leaves, oriental style, in 1 case.
538 ‡aMode of access: Internet.
600 1 0 ‡6880-06 ‡aZhu, Xi, ‡d1130-1200 ‡xChronology.
880 1 0 ‡6600-06/ ‡a朱熹, ‡d1130-1200 ‡xChronology.
880 ‡6500-05/ ‡a"爰取應敏齋同年姑蘇校刊本重梓之"--涂宗瀛跋.
880 ‡6260-04/ ‡a[China] : ‡bs.n., ‡c光緖9 [1883]
880 3 3 ‡6246-03/ ‡a朱子年譜.
880 1 0 ‡6245-02/ ‡a朱子年譜 : ‡b[4卷], [考異4卷, 附錄] / ‡c王懋竑纂訂.
880 1 ‡6100-01/ ‡a王懋竑, ‡d1668-1741.
CID ‡a100362935
DAT 0 ‡a20140929111435.0 ‡b20140929000000.0
DAT 1 ‡a20140929090602.0 ‡b2020-03-20T17:37:49Z
DAT 2 ‡a2020-03-20T17:30:02Z
CAT ‡aSDR-HVD ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-003-019
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-hvd005528639 ‡ahvd ‡bSDR ‡cHVD ‡phvd.32044067691360 ‡sHVD ‡1005528639
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20200320 ‡sgoogle ‡uhvd.32044067691360 ‡y1883 ‡rpdus ‡qbib ‡tnon-US bib date1 between 1880 and 1925