Catalog Record: Le-Rosh ha-shanah le-Yom ha-kipurim ule-Shalosh regalim : minhag Sefarad bi-ḳehilot ḳedoshot be-Ḳushṭanṭinah u-medinot Mizraḥ u-Maʻarav ṿe-Iṭalya | HathiTrust Digital Library

Available Indexes