Wuyi xin ji : 20 juan, yi shi wen 1 juan

LDR 00966cam a2200265ui 4500
001 009715487
003 MiAaHDL
005 20111012000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 961001s1811 cc 000 0 chi d
035 ‡asdr-hvd007198004
035 ‡a(OCoLC)35662733
040 ‡aMH-HY ‡cMH-HY ‡dCStRLIN ‡dMH
100 1 ‡6880-01 ‡aYang, Yi, ‡d974-1020.
245 1 0 ‡6880-02 ‡aWuyi xin ji : ‡b20 juan, yi shi wen 1 juan / ‡cYang Yi zhuan.
260 ‡6880-03 ‡a[China] : ‡bZhu shi Liu xiang shi, ‡cJiaqing 16 [1811]
300 ‡a7 v.
500 ‡6880-04 ‡aFu: Xi Kun chou chang ji : 2 juan.
500 ‡aBlock print.
500 ‡aOn double leaves, oriental style, in 1 case.
538 ‡aMode of access: Internet.
740 0 2 ‡6880-05 ‡aXi Kun chou chang ji.
880 0 2 ‡6740-05/ ‡a西崑酬唱集.
880 ‡6500-04/ ‡a附: 西崑酬唱集 : 二卷.
880 ‡6260-03/ ‡a[China] : ‡b祝氏留香室, ‡c嘉慶16 [1811]
880 1 0 ‡6245-02/ ‡a武夷新集 : ‡b二〇卷, 逸詩文一卷 / ‡c楊億撰.
880 1 ‡6100-01/ ‡a楊億, ‡d974-1020.
CID ‡a009715487
DAT 0 ‡a20110418155033.0 ‡b20111012000000.0
DAT 1 ‡a20120814084558.0 ‡b2020-04-12T17:30:37Z
CAT ‡aSDR-HVD ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-001-001
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-hvd007198004 ‡ahvd ‡bSDR ‡cHVD ‡phvd.32044067872663 ‡sHVD ‡1007198004
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20200412 ‡sgoogle ‡uhvd.32044067872663 ‡y1811 ‡rpd ‡qbib ‡tnon-US bib date1 < 1880