Available Indexes

Back to Record

Back to Record

O le Tusi a Mamona.
O le tata na tusia i le lima o Mamona i papatusi ua siitia mai ai papatusi a Nifae ...
Ua faaliliuina e Iosefa Samita. Ua faasameaina e alisa, ma molisa, ma samati, ma take, i aso na pule ai alisa.

APA Citation

(1903). O le Tusi a Mamona: O le tata na tusia i le lima o Mamona i papatusi ua siitia mai ai papatusi a Nifae ... Salt Lake City: no lomia e molisa Deseret News Company.

MLA Citation

O Le Tusi a Mamona: O Le Tata Na Tusia I Le Lima O Mamona I Papatusi Ua Siitia Mai Ai Papatusi a Nifae ... Salt Lake City: no lomia e molisa Deseret News Company, 1903.

Warning: These citations may not always be complete (especially for serials).