The story of Ida : epitaph of an Etrurian tomb

LDR 00591nam a2200181Ii 4500
001 008415297
003 MiAaHDL
005 20141013000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 800624s1883 nyu 000 0 eng d
035 ‡asdr-hvd002739747
035 ‡asdr-coo2390090
035 ‡asdr-nnc4679742
035 ‡asdr-nyp.b131489884
035 ‡a(OCoLC)6454389
040 ‡aYHM ‡cYHM ‡dm.c. ‡dm/c ‡dHLS ‡dMH
090 ‡aPS1029.A17 ‡bS7 1883b
100 1 ‡aAlexander, Francesca, ‡d1837-1917.
245 1 4 ‡aThe story of Ida : ‡bepitaph of an Etrurian tomb / ‡cby Francesca[pseud.] ; edited, with preface by John Ruskin.
260 ‡aNew York : ‡bJ. Wiley, ‡c1883.
300 ‡avii, 94 p. : ‡bill. ; ‡c20 cm.
538 ‡aMode of access: Internet.
700 1 ‡aRuskin, John, ‡d1819-1900.
CID ‡a008415297
DAT 0 ‡a20141013160951.0 ‡b20141013000000.0
DAT 1 ‡a20141014090557.0 ‡b2018-10-05T18:05:53Z
CAT ‡aSDR-HVD ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-003-019
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-hvd002739747 ‡ahvd ‡bSDR ‡cHVD ‡phvd.hwhihb ‡sHVD ‡1002739747
974 ‡bHVD ‡cHVD ‡d20181005 ‡sgoogle ‡uhvd.hwhihb ‡y1883 ‡rpd ‡qbib ‡tUS bib date1 < 1925
974 ‡8ia.cu31924022046969 ‡bCOO ‡cCOO ‡d20171128 ‡scornell-ms ‡ucoo1.ark:/13960/t2p564f9c ‡y1883 ‡rpd ‡qbib ‡tUS bib date1 < 1925
974 ‡bNNC ‡cNNC ‡d20200213 ‡sgoogle ‡unnc1.cr60041595 ‡y1883 ‡rpd ‡qbib ‡tUS bib date1 < 1925
974 ‡bNYP ‡cNYP ‡d20191015 ‡sgoogle ‡unyp.33433074919568 ‡y1883 ‡rpd ‡qbib ‡tUS bib date1 < 1925