Catalog Record: Det nittende aarhundrede; skildret af nordiske videnskabsmaend | Hathi Trust Digital Library

Navigation


Det nittende aarhundrede; skildret af nordiske videnskabsmaend, redigeret af Aage Friis ...

Related Names: Friis, Aage 1870-1949, ed.
Language(s): Danish
Published: [København] Gyldendal, 1918-26.
Note: (Cont.) Matematiken og de eksakte videnskaber i det nittende aarhundrede. 1925.--v. 19. Jordklodens udforskning. pt. 1. Nordenskiøld, Otto. Geografisk forskning og geografiske opdagelser i det nittende aarhundrede. 1920. (Bound with v. 15)--v. 19, pt. 2. Högbom, A.G. Geologiens udvikling i det nittende aarhundrede. 1923. (Bound with v. 15)
(Cont.)--v. 10. Jungstedt, Hugo. Krigsvaesenets tekniske udvikling i det nittende aarhundrede. 1925. (Bound with v. 2.)--v. 11. Westergaard, Harald. Den økonomiske udvikling i det nittende aarhundrede. 1926.--v. 12. Amark, Karl. Landbruget i det nittende aarhundrede. 1924. (Bound with v. 6)--v. 13. Holck, A. Arbejderforhold og socialreform i det nittende aarhundrede. 2. gennemsete og forøgede udg. 1920.--v. 14. Starcke, C.N. Videnskaben og kulturudviklingen i det nittende aarhundrede. 2. opl. 1919. (Bound with v. 8)--v. 15. Pedersen, Holger. Sprogvidenskabe i det nittende aarhundred; metoder og resultater. 1924.--v. 16. Steenstrup, Johannes. Historieskrivningen i det nittende aarhundrede. 1921. (Bound with v. 13)--v. 17. Johannsen, W. Biologi; traek af de biologiske videnskabers udvikling i det nittenede aarhundrede. 1922.--v. 18. Brodén, Torsten, Bjerrum, Niels, and Strömgren, Elis.
Each volume has both general and special t.-p., both within ornamental design.
Physical Description: 30 v. in 12. illus. (incl. ports.) plates (part fold.) fold. maps, facsims.
Locate a Print Version: Find in a library
Search

Catalog Search
Bibliographic search (Title, Author, Subject, ISBN/ISSN, Publisher, Series Title, or Year of Publication) of all HathiTrust items

Experimental Search
Full-text search of a small subset of HathiTrust items

Build & View Custom Collections

Go to Public Collections to browse other people's collections. Items from these collections can be copied into your own private collection.

Create your own Private Collection by searching or browsing to find items of interest and then adding them to a collection.

Full-text searching is available within public or private collections, and within individual items.

Close

Search Tips

Phrase Searching

Use quotes to search an exact phrase: e.g. "occult fiction"

Wildcards

Use * or ? to search for alternate forms of a word. Use * to stand for several characters, and ? for a single character: e.g. optim* will find optimal, optimize or optimum; wom?n will find woman and women.

Boolean Searching

Use AND and OR between words to combine them with Boolean logic: e.g. (heart OR cardiac) AND surgery will find items about heart surgery or cardiac surgery. Boolean terms must be in uppercase.

Close