Catalog Record: Koarte oanwizing by de punten fen stúdzje, hokker yn de Opropping fen 1911 ensfh. neamd binne, for hjar dy't in biwiis fen bikwamens for it lesjaen yn Frysk op folksskoallen bihelje wolle | HathiTrust Digital Library

Available Indexes

Koarte oanwizing by de punten fen stúdzje,
hokker yn de Opropping fen 1911 ensfh. neamd binne, for hjar dy't in biwiis fen bikwamens for it lesjaen yn Frysk op folksskoallen bihelje wolle.
Utjawn troch de Kommisje for it Underwys yn Fryske Tael, oansteld fen wegen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse fen 1844.

Tools

Corporate Author: Kommisje for it Underwys yn Fryske Tael.
Language(s): Frisian
Published: Hearenfean, Electr. Printerije Nieuwsblad van Friesland, 1914.
Subjects: Frisian literature > Frisian literature / Bibliography.
Frisian language > Frisian language / Bibliography.
Note: Cover title.
Physical Description: 15 p.
Locate a Print Version: Find in a library

Viewability

Item Link Original Source
Full view University of California