Available Indexes

Back to Record

Back to Record

Minīati͡ury ni͡ekotorykh rukopiseĭ vizantīĭskikh, bolgarskikh, russkikh, dzhagataĭskikh i persidskikh /
V.V. Stasov.

APA Citation

Stasov, V. V. (Vladimir Vasilʹevich)., Obshchestvo li͡ubiteleĭ drevneĭ pisʹmennosti. (1902). Minīati͡ury ni͡ekotorykh rukopiseĭ vizantīĭskikh, bolgarskikh, russkikh, dzhagataĭskikh i persidskikh. [S. Peterburg?]: Tip. I.N. Skorokhodova.

MLA Citation

Stasov, V. V. (Vladimir Vasilʹevich), 1824-1906, and Obshchestvo li͡ubiteleĭ drevneĭ pisʹmennosti. Minīati͡ury Ni͡ekotorykh Rukopiseĭ Vizantīĭskikh, Bolgarskikh, Russkikh, Dzhagataĭskikh I Persidskikh. [S. Peterburg?]: Tip. I.N. Skorokhodova, 1902.

Warning: These citations may not always be complete (especially for serials).