Ye xi.

LDR 01413cam a2200349Mi 4500
001 002293384
003 MiAaHDL
005 20151111000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 020311r19791974xx 000 0 chi d
035 ‡a(MiU)002293384
035 ‡asdr-miu002293384
035 ‡a(OCoLC)68320163
035 ‡a(MiU)notisAKW5302
035 ‡a(RLIN)MIUOAKW5302-B
040 ‡aEYM ‡beng ‡cEYM ‡dOCLCQ ‡dOCLCF ‡dOCLCO ‡dOCLCQ
245 0 0 ‡6880-01 ‡aYe xi.
260 ‡aXianggang? : ‡bpublisher not identified, ‡c1979?
300 ‡a2,2,224 pages ; ‡c21 cm
336 ‡atext ‡btxt ‡2rdacontent
337 ‡aunmediated ‡bn ‡2rdamedia
338 ‡avolume ‡bnc ‡2rdacarrier
500 ‡aReprint of the 1974 ed. published by Anhui ren min chu ban she, Hofei, China.
538 ‡aMode of access: Internet.
648 7 ‡a1900 - 1999 ‡2fast
650 7 ‡aShort stories, Chinese. ‡2fast ‡0(OCoLC)fst01117143
650 0 ‡aShort stories, Chinese ‡y20th century.
710 1 ‡aChina. ‡bZhongguo ren win jie fang jun. ‡b6408 bu dui. ‡bZheng zhi bu.
776 0 8 ‡iOnline version: ‡tYe xi. ‡dXianggang?: s.n., 1979? ‡w(OCoLC)645466830
880 1 ‡6710-00/ ‡aChina. ‡b中国人民解放军. ‡p部队 6408. ‡b政治部.
880 ‡6534-00/ ‡pReprint. Originally published : ‡bdi 1 ban. ‡c[合肥] : 安徽人民出版社, 1974.
880 0 0 ‡6245-01/ ‡a夜袭 : ‡b战斗故事集 / ‡c中国人民解放军6408部队政治部编.
CID ‡a002293384
DAT 0 ‡a20151111040743.0 ‡b20151111000000.0
DAT 1 ‡a20151111091234.0 ‡b2020-04-02T17:38:35Z
DAT 2 ‡a2020-04-02T17:30:02Z
CAT ‡aSDR-MIU ‡dEX LIBRIS - ALEPH ‡lprepare.pl-004-004
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-miu002293384 ‡aMiU ‡bSDR ‡cMIU ‡pmdp.39015031018289 ‡sMIU ‡1002293384
974 ‡bMIU ‡cMIU ‡d20200402 ‡sgoogle ‡umdp.39015031018289 ‡y1979 ‡ric ‡qbib ‡tnon-US bib date1, date type r >= 1926