Jingkou zhang gu cong bian

LDR 01633nam a2200373I 4500
001 002276357
003 MiAaHDL
005 20090821000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 910314r19691908ch r 00010 chi
010 ‡a72837853
035 ‡asdr-ucsd.b28645029
035 ‡asdr-miu002276357
040 ‡aDLC ‡cWAU ‡dCUS
050 0 ‡aDS755 ‡b.S53 no.386 ‡aDS793.C35
066 ‡c$1
099 ‡aEastAsia ‡aDS ‡a755 ‡a.C4347 ‡av.386
035 ‡a(OCoLC)23243408
100 1 ‡6880-01 ‡aTao, Junbao
245 1 0 ‡6880-08 ‡aJingkou zhang gu cong bian, ‡cTao Junbao ji
260 0 ‡6880-03 ‡a[Taibei Xian Yonghezhen] ‡bWen hai chu ban she ‡c[Min guo 58 i.e. 1969]
300 ‡a270 p. ‡c20 cm
490 0 ‡6880-04 ‡aJin dai Zhongguo shi liao cong kan ; ‡v386
538 ‡aMode of access: Internet.
651 0 ‡6880-06 ‡aZhenjiang (Jiangsu Sheng, China) ‡xHistory ‡xSources
880 0 ‡6651-06/$1 ‡a鎮江市 (China) ‡xHistory ‡xSources
880 ‡6500-02/$1 ‡aReprint of 戊申(1908)陶氏栞本
880 0 ‡6505-05/$1 ‡a胡舜申撰, 己酉避亂錄--法芝瑞撰, 京口僨城錄--楊棨撰, 出圍城記--無名氏撰, 鎮城竹枝詞--朱士雲撰, 草間日記--卞乃[sheng]撰, 從軍紀事
880 0 ‡6440-04/$1 ‡a近代中國史料叢刊, ‡v386
880 0 ‡6260-03/$1 ‡a[臺北縣永和鎮] ‡b文海出版社 ‡c[民國58 i.e. 1969]
880 1 0 ‡6245-08/$1 ‡a京口掌故叢編, ‡c陶駿保輯
880 1 0 ‡6100-01/$1 ‡a陶駿保
CID ‡a002276357
DAT 0 ‡b20090821000000.0
DAT 1 ‡a20120815104532.0 ‡b2019-03-25T18:40:58Z
DAT 2 ‡a2019-03-25T18:00:02Z
CAT ‡aSDR-UCSD ‡dIII - MILLENIUM ‡lloader.pl-001-001
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-ucsd.b28645029 ‡auc1 ‡bSDR ‡cUCSD ‡puc1.31822007070097 ‡sUC ‡1.b28645029
974 ‡bUC ‡cUCSD ‡d20190325 ‡sgoogle ‡uuc1.31822007070097 ‡y1969 ‡ric ‡qbib ‡tnon-US bib date1, date type r >= 1925
974 ‡bMIU ‡cMIU ‡d20200510 ‡sgoogle ‡umdp.39015036647199 ‡y1969 ‡ric ‡qbib ‡tnon-US bib date1, date type r >= 1925