Report for consultation on the Steubenville - Weirton - Wheeling Air Quality Control Region, Ohio, West Virginia

LDR 01078cam a2200313 4500
001 002026108
003 MiAaHDL
005 20141017000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 700415s1969 dcu f000 0 eng
016 7 ‡a0237546 ‡2DNLM
019 ‡a22332916 ‡a219811074
035 ‡asdr-pur2600576
035 ‡asdr-miu002026108
035 ‡a2600576
035 ‡a(OCoLC)1451619
040 ‡aDNLM ‡cNLM ‡dYSM ‡dCGC ‡dCUS ‡dCGU ‡dWAU
043 ‡an-us-oh ‡an-us-wv
049 ‡aIPL1
050 1 4 ‡aTD883.5.O3 ‡bU6
060 0 0 ‡aWA 754 ‡bU546rst 1969
082 4 ‡a628.53
086 0 ‡aFS 2.93/5:St 4
110 1 ‡aUnited States. ‡bNational Air Pollution Control Administration.
245 1 0 ‡aReport for consultation on the Steubenville - Weirton - Wheeling Air Quality Control Region, Ohio, West Virginia.
260 ‡a[Washington, ‡c1969]
300 ‡a46 p. ‡billus.
538 ‡aMode of access: Internet.
650 0 ‡aAir ‡xPollution ‡zWest Virginia.
650 0 ‡aAir ‡xPollution ‡zOhio.
650 2 ‡aAir Pollution ‡xprevention & control ‡zWest Virginia.
650 2 ‡aAir Pollution ‡xprevention & control ‡zOhio.
CID ‡a002026108
DAT 0 ‡a20101018002017.0 ‡b20141017000000.0
DAT 1 ‡a20141017161408.0 ‡b2019-12-21T19:49:33Z
DAT 2 ‡a2019-12-21T19:00:03Z
CAT ‡aSDR-PUR ‡dUNKNOWN ‡lloader.pl-003-020
FMT ‡aBK
HOL ‡0sdr-pur2600576 ‡apur1 ‡bSDR ‡cPUR ‡ppur1.32754081207627 ‡sPUR ‡12600576
974 ‡bPUR ‡cPUR ‡d20191221 ‡sgoogle ‡upur1.32754081207627 ‡y1969 ‡rpd ‡qbib ‡tUS fed doc
974 ‡bMIU ‡cMIU ‡d20170422 ‡sgoogle ‡umdp.39015007733408 ‡y1969 ‡rpd ‡qbib ‡tUS fed doc