Available Indexes

Back to Record

Back to Record

Zhong xi zhi shi xue bi jiao yan jiu /
Zhang Zhendong zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian ; [shen cha zhe Gao Siqian].

中西知識學比較研究

APA Citation

Zhang, Z., Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui., 中華文化復興運動推行委員會., 張振東, 1. (721983). Zhong xi zhi shi xue bi jiao yan jiu. Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she.

MLA Citation

Zhang, Zhendong, 1927-, Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, 中華文化復興運動推行委員會, and 1927- 張振東. Zhong Xi Zhi Shi Xue Bi Jiao Yan Jiu. Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she, 721983.

Warning: These citations may not always be complete (especially for serials).