Available Indexes

Back to Record

Back to Record

Zhong wai jun zhi he zhi hui can mou di xi di yan jin /
Shi Zhi zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian.

中外軍制和指揮參謀體系的演進

APA Citation

Shi, Z., Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui., 中華文化復興運動推行委員會., 施治. (701981). Zhong wai jun zhi he zhi hui can mou di xi di yan jin. Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she.

MLA Citation

Shi, Zhi, Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, 中華文化復興運動推行委員會, and 施治. Zhong Wai Jun Zhi He Zhi Hui Can Mou Di Xi Di Yan Jin. Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she, 701981.

Warning: These citations may not always be complete (especially for serials).