Available Indexes

Bot lakhō̜n rư̄ang ʻInao :
chabap Hō̜phrasamut Wachirayān /
phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Phutthalœ̄tlānaphālai.

บทลคร เรื่อง อิเหนา : ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

Description

Tools

Related Names: Gedney, William J. , Phutthalœ̄tlā Naphālai King of Siam 1768-1824.
Language(s): Thai
Published: [Phranakhō̜n?] : Rōngphim Thai, 2464 [1921]
Note: Khamʻathibāi wā dūai bot lakhō̜n ʻInao chabap Hō̜phrasamut Wachirayān dōi Somdet Kromphrayā Damrongrāchānuphāp: p. (9)-(17).
"Phranāng Čhao Sukhumānmārasī Phrarātchathēwī prōt hai phim nai ngān chalō̜ng phrachansā sāyit mư̄a pī rakā Phō̜.Sō̜. 2464".
In Thai.
Physical Description: 3 v. : ill., plates ; 25 cm
Locate a Print Version: Find in a library

Viewability

Item Link Original Source
Full view v.2 University of Michigan
Full view v.3 University of Michigan
View HathiTrust MARC record